mikulovice-hala-750.jpg
Neděle   Vendelín
20 . října 2019

Klip z oslav 750 let

 

menu-kontakty

   Obec Mikulovice

   ulice Hlavní 5

   790 84 Mikulovice

   Bankovní spojení

   Komerční banka a.s.

   číslo účtu 1723841/0100

   IČO 00303003

   DIČ CZ00303003

   ID datové schránky 9fmbcrk

   tel. 584 429 100

    Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

menu-reklama

edb-160-60

 
Webwww.mikulovice.cz
seznam článků
Povinné informace
Důvod a způsob založení
Žádost o informace
Všechny strany

Povinně zveřejňované informace podle zákona 106/1999Sb., § 5, odstavec 1

1. Oficiální název: Obec Mikulovice
2. Důvod a způsob založení
3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení

Hlavní 5

790 84 Mikulovice

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
5. Případné platby můžete poukázat na číslo účtu: 1723841/0100 (bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti)
6. IČO: 00303003 (Identifikační číslo organizace)
7. DIČ: CZ00303003
8. Rozpočet v tomto a předchozím roce (údaje o schváleném i upraveném
rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok)
9. Žádosti o informace (místo a způsob, jak získat příslušné informace).
10. Příjem žádostí a dalších podání (kde lze podat žádost či stížnost,
předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí)
11. Opravné prostředky (místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)
12. Formuláře (název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat)
Doporučuje se vzory formulářů zveřejnit způsobem, umožňujícím dálkový přístup, s aktivním odkazem.
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
14. Nejdůležitější předpisy (přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí)
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. (minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací)
17. Seznam organizací (seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)

  
Domů Povinné informace

uredni-deska

 
Vyvěšeno:
12.5.2015
Kategorie:
03.Oznámení jiných úřadů

Vyvěšeno:
7.5.2015
Kategorie:
07.Veřejné dražby

Vyvěšeno:
7.5.2015
Kategorie:
03.Oznámení jiných úřadů

menu-pocasi

 

menu-ankety

 
Nové stránky Mikulovic jsou
 
Na našich stránkách chcete
 
Jak jste spokojeni s kulturním životem v naší obci
 

galerie-6